Pojemniki typu MOBI TF

    Pojemnik na aparaty przeznaczony jest do przechowywania i składowania aparatów ucieczkowych stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego.

Zaleca się aby pojemniki znajdowały się w pobliżu mobilnej stacji do wymiany aparatów ucieczkowych typu MOBI TF.

Wykonany jest w kształcie sześcianu z blachy nierdzewnej z umocowaną na zawiasach w górnej części pokrywą. Wnętrze pojemnika podzielone jest na sześć równych części (komór), dostosowanych do rozmiarów stosowanych w polskim górnictwie aparatów ucieczkowych.

Z boków pojemnika umocowane są uchwyty, służące do transportu pojemnika.

 Dane techniczne:

Wysokoś pojemnika 390 [mm]
Długość pojemnika 480 [mm]
Szerokość pojemnika 480 [mm]
Głębokość pojemnika 350 [mm]
ROZAMIAR POJEDYŃCZEJ KOMORY
Szerokość 160 [mm]
Długość 240 [mm]
Waga pustego pojemnika ok. 8 [kg]

   Napis „SPRZĘT UCIECZKOWY”  umieszczony jest na boku przeciwległym do boku pojemnika z umocowanymi zawiasami.

Dodatkowo na trwałe zamontowana jest tabliczka znamionowa z naniesionymi na niej informacjami o: producencie, typie pojemnika,  roku produkcji, numerze fabrycznym oraz oznaczeniu znakiem CE.