PLEIGER

♦ POMPY ♦ MIKSERY ♦ JEDNOSTKI TŁOCZĄCE ♦ 

Produkty firmy PLEIGER sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach pracy, z jakimi można się spotkać w górnictwie, budownictwie głębinowym, budownictwie naziemnym jak i pracach przy tłoczeniu pod wysokim ciśnieniem. Pompy nadają się do pompowania wód kopalnianych, szlamu, past, materiałów budowlanych (beton, cement). 

Wysoki poziom systemu konstrukcji zespolonej urządzeń materiałów zapewnia szybki i bezpieczny serwis zapobiegają kosztownym wymianom części zamiennych.

Pneumatyczne Pompy Wysokościowe PD3W3 – PD3W11

Napędzane sprężonym powietrzem. Zespół hydrauliczny jest przystosowany do różnych wydajności oraz wysokości tłoczenia, a zespół pneumatyczny pozostaje stały. Zmiana wydajności jest możliwa dzięki nieskomplikowanej wymianie tylko jednego zespołu hydraulicznego (PD3W3, PD3W4, PD3W5, PD3W6).

→ Turbo-Mikser

Przystosowany do przygotowywania zapraw oraz materiałów budowlanych, napędzany silnikiem pneumatycznym.

W połączeniu z pompą wysokociśnieniową stanowi kompletną jednostkę tłoczącą.

Pompy Dyferencyjno – Tłokowe

P20/100 z koszem ssawny i P21/100 z zasysaczem i stojakiem o napędzie powietrznym z pionowo ustawionymi tłokami dyferencyjnymi. Ruch tłoka przez który przepływa środek transportujący powoduje otwieranie i zamykanie w nim zaworu ciśnieniowego. Tłok dyferencyjny zapewnia równomierną pracę oraz ciągłość wydajności pompy.

 

→ Pompy Różnoprężne

Pompa membranowa 400T i pompa tłokowa 400 TK o działaniu obustronnym są pompami napędzanymi sprężonym powietrzem o podwójnym działaniu. Suw ssania jednej membrany (tłoka), jest równocześnie suwem tłocznym drugiej membrany (tłoka).

  

INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE ♦

Automatyczne urządzenia przeciwpożarowe przy użyciu wody jako środka gaszącego stosowane w chodnikach, ślepych szybach, komorach wyciągarek, przenośnikach taśmowych, napędach i zwrotnicach urządzeń transportujących.

Stosowane w chodnikach instalacje wyposażone są w dysze czołowe oraz dysze schładzające. Dysze czołowe przystosowane są do likwidacji otwartego ognia, natomiast dysze schładzające obniżają temperaturę otoczenia zapobiegając wtórnemu wybuchowi pożaru. Poprzez gwałtowne uderzenie wody, a tym samym obniżenie temperatury zapłonu, możliwa jest likwidacja ognia takich materiałów jak smary, oleje czy paliwa.

Impulsem wyzwalającym automatyczne urządzenia przeciwpożarowe jest pęknięcie jednego z czujników wrażliwych na nadmierny wzrost temperatury.

Dodatkowym wyposażeniem mogą być automatyczne czujniki odcinające dopływ energii elektrycznej oraz sygnalizujące optycznie lub akustycznie miejsce pożaru.