Mobilna stacja typu MOBI TF

Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych stanowi przenośną konstrukcję, umożliwiającą bezpieczną wymianę aparatów w warunkach dołowych wyrobisk górniczych podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Świeże powietrze dostarczane jest  z kopalnianej magistrali sprężonego powietrza lub z butli ze sprężonym powietrzem.

Aby zapewnić możliwość wymiany zużytego aparatu ucieczkowego na nowy, w pobliżu mobilnej stacji powinny znajdować się pojemniki z gotowymi do użytku aparatami. Zaleca się zastosowanie „Pojemników na aparaty ucieczkowe do składowania i przechowywania aparatów ucieczkowych” typu MOBI TF produkcji naszej firmy.

Z uwagi na zwartą i prostą konstrukcję oraz niewielkie rozmiary i wagę, możliwe jest rozmieszczenie dowolnej ilości tych stacji w wyrobiskach górniczych. Charakteryzuje się łatwością instalacji w miejscach, gdzie znajdują się zawory czerpalne z instalacją sprężonego powietrza.

Dane techniczne:

Wysokość osłony stacji 1,0 [m]
Średnica dolnego obrzeża osłony Ø 800 [mm]
Średnica górnego obrzeża osłony Ø 200 [mm]
Średnica węża zasilającego w powietrze Ø 25 [mm]
Średnica węża łączącego Ø 25 [mm]
Ciśnienie min. zasilania stacji 2 ÷ 8 [bar]
Waga całej stacji 10 [kg]

Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych jest chroniona prawem autorskim o numerze:

WIPO ST 10/C PL392883.

Ponadto posiadamy na w/w urządzenie certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą KOMAG.