Pneumatyczna pompa opylająca typu INOKS

Opylacz jest pneumatycznym urządzeniem służącym do opylania wyrobisk górniczych pyłem kamiennym. Z uwagi na łatwość w obsłudze doskonale sprawdza się we wszystkich warunkach zmagających się ze zwalczaniem pyłu węglowego, który stanowi niebezpieczną mieszankę wybuchową w połączeniu z powietrzem.  Urządzenie jest wyposażone w węże, które służą do rozprowadzenia pyłu na ocios lub strop. Dzięki prostej budowie […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Pneumatyczna pompa DUO TF

Pompa typu DUO TF jest przeznaczona do wytwarzania i tłoczenia przy pomocy sprężonego powietrza klejów lub środka pianotwórczego służących do wzmacniania skał płonnych i węgla, uszczelniania stropów, wypełniania pustek w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz zagrożonych wybuchem pyłu węglowego klasy „A” lub „B”. Może tłoczyć […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Zapora pyłowa do zwalczania wybuchu pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach górniczych

Znane i powszechnie są stosowane zapory pyłowe zabezpieczające wyrobiska górnicze przed wybuchem i rozprzestrzenianie się wybuchu pyłu węglowego za pomocą luźno osadzonych na obudowie wyrobiska drewnianych konstrukcji półek, na które nasypywany jest w luźnej postaci pył kamienny (wszystkie te czynności wymagają dużego nakładu pracy).  By zapewnić skuteczność działania zapór pyłowych w zakresie zatrzymania rozprzestrzeniania się […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Agregat pompowy typu MONO TF

Agregat pompowy typ MONO TF stosowany jest w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych i służy do wytwarzania i tłoczenia cieczy, klejów, mieszanin zawiesinowych takich jak: mieszaniny na bazie cementów, mieszaniny na bazie gipsów, mieszaniny na bazie klejów , mieszaniny na bazie pyłów, mieszaniny na bazie spoiw mineralnych. ZALETY AGREGATU: optymalne gabaryty i waga agregatu, szybki montaż […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Pompa BOKSER

Pneumatyczna pompa tłokowa BOKSER służy do tłoczenia: wody koplnianej, błota, szlamów, past i zapraw budowlanych oraz z połączeniem z turbomieszarką jest stosowana jako agregat wtryskowy i wtłaczający. Pompa ze względu na możliwość zdalnego sterowania i napędu pneumatycznego nadają się do precyzyjnych prac jak np. wykładki czy inekcji, a duża wydajność pompy pozwala na szybką budowę […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Pnemumatyczna pompa do wody i szlamu

SMOK TF20 (z koszem ssącym) i TF21 (z wężem ssącym) Pneumatyczna pompa TF 20 i TF 21 jest przenośną pompą o napędzie powietrznym, przeznaczoną do pompowania wody  i szlamu o których wiadomo, że posiadają przewodność elektryczną. Pompa dostosowana jest do roboczego ciśnienia powietrza o wartości 4 bar posiada następujące parametry dotyczące wydajności (n/w dane obowiązują dla […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Automatyczna instalacja przeciwpożarowa

Z wykorzystaniem jako środek gaśniczy mgły wodnej.   Instalacja przeciwpożarowa zespolona z czujnikami dymu-ognia lub czujnikami podwyższonej temperatury może być wykorzystywana do gaszenia maszyn przemysłowych np. taśmociągów górniczych, kombajnów, pomieszczeń magazynowych, produkcyjnych i biurowych oprócz miejsc gdzie przepisy zabraniają gaszenia wodą.  Ze względu na bardzo małe zużycie wody może być stosowana profilaktycznie do zraszania miejsc […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Pojemniki typu MOBI TF

    Pojemnik na aparaty przeznaczony jest do przechowywania i składowania aparatów ucieczkowych stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego. Zaleca się aby pojemniki znajdowały się w pobliżu mobilnej stacji do wymiany aparatów ucieczkowych typu MOBI TF. Wykonany jest w kształcie sześcianu z blachy nierdzewnej z umocowaną na zawiasach w górnej części pokrywą. Wnętrze pojemnika podzielone jest na sześć […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Mobilna stacja typu MOBI TF

Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych stanowi przenośną konstrukcję, umożliwiającą bezpieczną wymianę aparatów w warunkach dołowych wyrobisk górniczych podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego. Świeże powietrze dostarczane jest  z kopalnianej magistrali sprężonego powietrza lub z butli ze sprężonym powietrzem. Aby zapewnić możliwość wymiany zużytego aparatu ucieczkowego na nowy, w pobliżu mobilnej stacji powinny znajdować się pojemniki z gotowymi […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Głowica skrętna 30 TF-1

Głowica skrętna 30 TF-1 służy do wielokrotnego podawania pod ciśnieniem w uprzednio przygotowany otwór w górotworze środek stosowany do iniekcji co pozwala na skuteczne jego doszcelnienie. Zastosowany środek mineralny należy używać zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.  Głowica skrętna 30 TF-1 może być eksploatowana:  w strefach nie zagrożonych wybuchem metanu,  w strefach […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Monitor podsadzkowy typu TF-100

Monitor podsadzkowy TF-100 przeznaczony jest do rozdrabniania, spłukiwania i mieszania pyłów, mułów, piasku oraz innych gęstych substancji stałych stosowanych w danym zakładzie. Służy on do kierowania strumieniem wody pod ciśnieniem w kierunku materiału w zbiorniku podsadzkowym. Podstawowymi częściami składowymi urządzenia są: część stała „podstawa” oraz część ruchoma – „obrotnica”. Obrotnica ma możliwość obrotu wokół osi poziomej ± 1100 […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Zestaw do składowania pochłaniaczy typu KOMORA TF

Zestaw komór do składowania i wymiany aparatów regeneracyjno-ucieczkowych izolujących układ oddechowy pełni funkcję pomieszczenia izolującego załogę w trakcie wymiany aparatów ucieczkowych od atmosfery zewnętrznej. DANE TECHNICZNE KOMORY     Wymiary zewnętrzne       Długość ~1250 mm     Szerokość ~1330 mm     Wysokość ~2085 mm     Ilość aparatów ucieczkowych do 30 szt.     Ciśnienie zasilania sprężonego  powietrza […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Pompa MONARC

URZĄDZENIE DO PODAWANIA PIAN DWUKOMPONENTOWYCH  Agregat pompowy typu „MONARC” jest przenośnym urządzeniem, służącym do wytwarzania i tłoczenia dwuskładnikowych pian przy pomocy sprężonego powietrza, mających zastosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Wytworzona piana ma szerokie zastosowanie między innymi do uszczelniania stropów, wypełniania pustek, uszczelniania tam izolacyjnych, wentylacyjnych itp. Posiada Certyfikat Zgodności wydany przez KOMAG DANE TECHNICZNE: […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Agregat gipsowy GTF-100 gipsarka

Agregat Gipsowy GTF – 100  powszechnie  stosowany   przy  pracach w profilaktyce przeciwpożarowej oraz w akcjach pożarowych w wyrobiskach  podziemnych kopalń. Znajduje on zastosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu  oraz klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Produkt jest wykonany z trwałych materiałów (korpus stalowy, stator z gumy niepalnej) […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Agregat pompowy typu MINI Piro

Agregat pompowy typu Mini PIRO  przeznaczony jest do mieszania i tłoczenia pod ciśnieniem zapraw ziarnistych i plastycznych o konsystencji ciekło-stałej takich jak : mieszaniny na bazie cementu  (betonu, torkretów), mieszaniny na bazie klejów, mieszaniny na bazie pyłów, mieszaniny na bazie gipsu, inne mieszaniny stosowane w profilaktyce  przeciwpożarowej (antypirożele). Znajduje zastosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych jak  […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

Agregat pompowy typu PIRO TF

Agregat pompowy typu PIRO TF przeznaczony jest do mieszania i tłoczenia pod ciśnieniem zapraw ziarnistych i plastycznych o konsystencji ciekło-stałej takich jak : mieszaniny na bazie cementu (betonu, torkretów), mieszaniny na bazie klejów, mieszaniny na bazie pyłów, mieszaniny na bazie gipsu, inne mieszaniny stosowane w profilaktyce przeciwpożarowej (antypirożele), Znajduje on zastosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane

PLEIGER

♦ POMPY ♦ MIKSERY ♦ JEDNOSTKI TŁOCZĄCE ♦  Produkty firmy PLEIGER sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach pracy, z jakimi można się spotkać w górnictwie, budownictwie głębinowym, budownictwie naziemnym jak i pracach przy tłoczeniu pod wysokim ciśnieniem. Pompy nadają się do pompowania wód kopalnianych, szlamu, past, materiałów budowlanych (beton, cement).  Wysoki poziom systemu konstrukcji zespolonej urządzeń materiałów zapewnia szybki i bezpieczny serwis […]

Opublikowano w | Komentowanie zostało zablokowane