Karmnik DORA TF

Karmnik z podajnikiem dozującym

            Karmnik dla koni, bydła i zwierząt żyjący na wolnym wybiegu jest, jako paśnik z dozownikiem. Karmnik DORA TF jest przystosowany do przechowywania odpowiedniej porcji paszy takiej jak:

–        Siano;

–        Siano podawane na mokro;

–        Słomy;

–        Kiszonki;

–        Inne pokarmy dla zwierząt.

Oznaczenia rysunku: 1. Komora przechowywania, 2. Ruchome dno, 3. Zamek -blokada, 4. Podajnik pokarmu, 5. Dźwignia, 6. Regulacja blokady, 7. Pokrywa.

           Karmnik posiada komorę (1) przechowywania paszy z regulowanym ruchomym dnem (2), co pozwala na dosyć dokładne dozowanie pasz. Wkładając zamek (3) w otwory (6) regulujemy pojemność komory (1), czym otwór jest niżej tym pojemność jest większa. Zwalniając zamek (3) dna komory (1) pasza opada do części (4) gdzie jest możliwe pobieranie paszy przez zwierzęta. Dźwignia (5) pozwala ustawić ruchem obrotowym dno komory (2) w żądaną pozycję. Obracając dnem komory (2) ułatwiamy opadanie pasz do komory (4) szczególnie przy podawanym sianie. Jeżeli zamkniemy komorę od góry możemy użyć karmnika na, zewnątrz jako paśnika na pastwisku lub w lesie.

            Zaletą karmnika jest to, że podczas jednej pracy podajemy karmę zwierzęciu  i napełniamy komorę (1) magazynową karmą na późniejszą porę lub drugi dzień. Podawanie może się odbywać automatycznie przez mechanizm elektryczny według czujnika zegarowego zdalnie sterowanego manualnie lub ręcznie za pomocą korby (5). Pozwala to podać karmę bez potrzeby wchodzenia do stajni czy obory i o stałej porze. 

Rozwiązanie zgłoszono do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej