Pneumatyczna pompa DUO TF

Pompa typu DUO TF jest przeznaczona do wytwarzania i tłoczenia przy pomocy sprężonego powietrza klejów lub środka pianotwórczego służących do wzmacniania skał płonnych i węgla, uszczelniania stropów, wypełniania pustek w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz zagrożonych wybuchem pyłu węglowego klasy „A” lub „B”. Może tłoczyć w dowolnych proporcjach np.: 1:1, 2:3, 1:4, 1:2.

Pompa przeznaczona jest przede wszystkim do ciśnieniowego podawania oraz w końcowym etapie również wymieszania składników różnego rodzajów klejów oraz pian chemicznych w miejsce zgodne z przeznaczeniem. Możemy, zatem stosować to urządzenie do iniekcji, podawania środków do wypełniania pojemników, kasztów, spękań górotworu, wypełnianiu zer podsadzkowych, wypełnianiu pustek nad obudową, doszczelnianiu wyrobisk oraz wszędzie tam gdzie potrzebne jest podanie środka pod pewnym ciśnieniem.

Możliwość wytwarzania przez urządzenie wysokiego ciśnienia może być wykorzystana do prac związanych z profilaktyką górniczą a mianowicie do iniekcji środków chemicznych w górotwór. Iniekcję w górotwór możemy prowadzić przy pomocy głowicy skrętnej, stosując środki chemiczne do iniekcji zgodnie z instrukcją stosowania tych środków opracowaną przez producenta tych środków. Wytwarzane przez urządzenie ciśnienie daje nam możliwość dokładniejszej penetracji stosowanego środka w głąb górotworu, tym samym skuteczniejsze zabezpieczenie przed skutkami przyszłej eksploatacji pokładu lub doszczelnienie spękanego górotworu.

Stosunek mieszania 1:1, 2:3, 1:4, 1:2
Wydajność 30 l/min,
Odległość pompowania 120 m
Ciśnienie zasilania 3 – 7 bar
Ciśnienie robocze do 70 bar
Zużycie (powietrza) 3 m3 /min
Wymiary 0,60 x 0,55 x 1,50 m
Wysokość do transportu 1,20 m
Waga 95 kg
Temperatura stosowania 0 ÷ 45°C
Temperatura toczenia medium max. 80°C