Agregat gipsowy GTF-100 gipsarka

Agregat Gipsowy GTF – 100  powszechnie  stosowany   przy  pracach w profilaktyce przeciwpożarowej oraz w akcjach pożarowych w wyrobiskach  podziemnych kopalń. Znajduje on zastosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu  oraz klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Produkt jest wykonany z trwałych materiałów (korpus stalowy, stator z gumy niepalnej) oraz posiada Certyfikat Zgodności nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/189.

Dane techniczne:

 Wydajność                        5 – 6 [t/h]
 Napięcie zasilające                            500 [V]
 Moc silnika              7,5 lub 11,0 [kW]
 Obroty silnika                1455 [obr/min.]
 Max. zużycie wody                  50 – 70 [l/min]
 Ciśnienie wody                         0,3 [MPa]
 Stosunek objętościowy wody do gipsu                    /0,6 – 0,7/ :1
 Masa agregatu kompletnego                           280 [kg]
 Wymiary agrtegatu  
 – długość                       1780 [mm]
 – wysokość z lejem                       1125 [mm]
 – szerokość                         480 [mm]

Agregat Gipsowy GTF-100 służy do wytwarzania i tłoczenia cieczy, mieszanin zawiesinowych oraz klejów, takich jak:

  • mieszaniny wodno-gipsowe,
  • mieszaniny na bazie cementu,
  • mieszaniny na bazie gipsu,
  • mieszaniny na bazie klejów organicznych.

Gipsiarka ta nie może być użyta do tłoczenia mieszanin wykazujących właściwości ścierające (pyły dymnicowe, zaprawy cementowo-piaskowe lub wapienno-piaskowe).