Automatyczna instalacja przeciwpożarowa

Z wykorzystaniem jako środek gaśniczy mgły wodnej.

  Instalacja przeciwpożarowa zespolona z czujnikami dymu-ognia lub czujnikami podwyższonej temperatury może być wykorzystywana do gaszenia maszyn przemysłowych np. taśmociągów górniczych, kombajnów, pomieszczeń magazynowych, produkcyjnych i biurowych oprócz miejsc gdzie przepisy zabraniają gaszenia wodą.

 Ze względu na bardzo małe zużycie wody może być stosowana profilaktycznie do zraszania miejsc zagrożonych dużym osadzaniem się pyłu węglowego.

Mgła wodna może być podawana w różnych kierunkach ( w bok, do góry i na dół) co umożliwia jej dotarcie do wszystkich trudnodostępnych przestrzeni np. pod maszyny ,biurka itp.

 W miejscach szczególnie narażonych na zainicjowanie pożaru lub wybuchu można zainstalować czujniki dymu, podwyższonej temperatury ( zużyte łożyska maszyn) lub ognia.

 Zaletami instalacji jest całkowicie mechaniczna budowa bez udziału elektroniki, prosta w obsłudze i montażu możliwość pracy już od ciśnienia 1,2 bar a dysze wytwarzające mgiełkę zużywają 6 litrów wody na minutę ( w porównaniu ze zwykłymi dyszami 50 – 100 lit/min.).

 Instalacja posiada możliwość podłączenia do sygnalizatorów ostrzegawczych dźwiękowych lub świetlnych oraz bezpośredniego powiadomienia odpowiednich służb czuwających nad bezpieczeństwem zakładu ( dyspozytor).

 Wprowadzenie mgły wodnej w całej przestrzeni wokół zagrożonego ogniem lub wysoką temperaturą miejsca powoduje odcięcie dopływu tlenu a tym samym zdławienie ognia natomiast urządzenie o podwyższonej temperaturze doprowadzi do schłodzenia i wskazania awarii.